Thông báo: Viettel Post tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung

2020-10-22T02:05:37+00:00

Từ hôm nay (21/10), Viettel Post tổ chức các địa điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ [...]