Home/Tin tức/
22 10, 2020

Thông báo: Viettel Post tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung

2020-10-22T02:05:37+00:00

Từ hôm nay (21/10), Viettel Post tổ chức các địa điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ [...]

Thông báo: Viettel Post tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung2020-10-22T02:05:37+00:00
24 07, 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2020-07-24T03:23:35+00:00

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố: Biên bản Đại hội đồng [...]

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20202020-07-24T03:23:35+00:00
Load More Posts